zondag, maart 25, 2018

Dat Ene

'Dat denk ik ook,' beaam ik. 'God gaat de ene Zondag naar de katholieke kerk, en de andere Zondag gaat Hij naar de protestantse kerk.' 

Terwijl ik dit zeg, bevangen mij een onbegrijpelijk verdriet, en angst, en twijfel, en ik moet denken aan alles wat ik over dat Ene heb gezegd en geschreven en geloofd en verworpen heb, in mijn verspilde leven van opgejaagde clown; wat weet ik ervan af: wie, en waar, en hoe, en òf Hij is, en naar welke kerk Hij gaat?...' 

Gerard Reve in Verzameld Werk deel 3

maandag, maart 19, 2018

De een hoort, de ander ziet, weer een ander raakt aan of is

‘Ik heb overigens nog nooit iets gezien. Ik heb wel God gehoord, als Stem, in dromen en dat klopt ook wel, omdat het Woord voor mij belangrijker is dan het beeld. Ik bedoel: de één hoort, de ander ziet, weer een ander raakt aan, of is. (Antonius van Padua droeg dag en nacht het kind op de arm). Iedereen moet maar doen en denken naar zijn vermogen. Een Haas kan niet veel denken, maar loopt wel heel hard. Vanmorgen stoof er één voor mijn automobiel over de weg, en hipte moeiteloos over de sloot, waar ik allang te stijf voor ben.’

Gerard Reve in Brieven aan Wim B. Utrecht MCMLXXXIII p.58

Het ‘weder’ van alle mensen

"Maar vandaag is het zaterdagavond, en het grootste gedeelte van de dag heerste er het 'weder van alle mensen' (Vroeger schreef ik 'weer'.) Eens, jaren geleden, toen ik na een lezing op het land diverse vragen van toehoorders moest beantwoorden, vroeg mij een dame, of ik het niet met haar eens was, dat het in mijn werk beschreven 'weder van alle mensen' zich vooral op Zaterdagen voordeed. Ik heb altijd reeds vermoed, dat het zo was, maar telkens tot mijzelve gezegd je verzint maar wat, het is alleen maar verbeelding. Maar de dame die had het evengoed in de gaten, en door die zeer verstandige vraag die ze mij stelde gaf zij mij 'in belangrijke mate mijn zelfvertrouwen terug'. Het is waar: het weer heeft statisties een voorkeur voor de Zaterdag. En Waarom? Hoor eens, ik heb de wereld niet gemaakt. Laat ons dankbaar zijn, dat er een mysterie is. De mensen zijn nooit tevreden."

Gerard Reve in Zondagmorgen zonder zorgen Amsterdam/Antwerpen 1995 p.80

woensdag, maart 07, 2018

Eendracht 

‘Thans moet de Grote Droon wederom afscheid van u nemen. Bewaart toch, Broeders en Zusters, onder ulieden goede eendracht, en bevordert met alle wettige middelen de ontwikkeling van zoveel mogelijk kukel, al zijn aan de heerschappij van het verstand grenzen gesteld, aangezien 's mensen geleerdheid hem gemakkelijk tot razernij kan voeren, en te veel over dingen nadenken en piekeren, dat is ook niet goed, kijk bij wijze van spreken maar weer eens bij Van Gogh: die schreef ook brieven, hebt u daar wel eens bij stilgestaan, maar hij leverde er illustraties bij. Het is een raar ding om te bedenken, dat mijn oor er nog aan zit, en indertijd alleen maar doormidden is gebeten: half werk, mogen we wel zeggen -in elk geval zie ik er nog geen voldoende duidelijke aanwijzing in, dat ik pen en papier door palet en penseel zou moeten vervangen."

Gerard Kornelis van het Reve in Op Weg Naar het Einde Amsterdam 1963 p.130, 131 slot van De Brief uit Schrijverslandmaandag, maart 05, 2018

Een onbezorgde  jongenstijd

'Men spreekt van de onbezorgde jongenstijd,' mijmerde Treger voort. 'Bestaat zoiets?' Waar halen de mensen dat vandaan? Treger verzette zich zo lang mogelijk regen de zich aandienende herinneringen aan lang geleden, maar hij kon ze niet altijd het zwijgen opleggen. 'Nee, geen erg gelukkige tijd', mompelde hij. 'Ik was eigenlijk een erg ongelukkig kind. Een ongelukkige jeugd, zo heet dat toch? Maar ik maak er nooit misbruik van ' 

Gerard Reve in Bezorgde ouders Utrecht/Antwerpen 1989 p.102 

zaterdag, maart 03, 2018

Het beangstigende van deze tijd

"Dat is het beangstigende van deze tijd, dat niemand meer bereid is, ter wille van een ander iets na te laten, of ergens vanaf te zien."

Gerard Reve in De taal der liefde 1972


vrijdag, maart 02, 2018

In stilte lijden

“Je kunt beter ‘eenzaam worstelen’ en in stilte lijden en een voortdurend tobbende bangerd zijn. Daarmede vertolk je het algemeen menselijke.”

Gerard Reve in Brieven aan Simon C. 1982

donderdag, maart 01, 2018

Gratis boeken van Gerard Reve

Ontvangen bericht:

Bij Scholieren.com zijn wij in het bezit gekomen van een grote oplage boeken van Gerard Reve. Wij hebben besloten deze gratis weg te geven aan geïnteresseerden. Als mensen de moeite willen nemen om ons kantoor in Utrecht te bezoeken, krijgen ze van ons een stapel boeken mee.

Mail naar: oscar@scholieren.com

Onder andere de volgende bioeken:

- Bezorgde ouders

- Het hijgend hert

- De taal der liefde

- Lieve Jongens

- Brieven aan Bram P.

- Vier wintervertellingen

https://www.scholieren.com/blog/9855/vier-bijzondere-feiten-over-opperschrijver-gerard-reve

 
Tweets van @Revetwalender