zaterdag, mei 13, 2006

Moeder en Zoon (1)

"Uit mijn boeken stijgt het religieuze uitgangspunt op, dat de schrijver Zoon van een Moeder wil zijn. Dat sluit aan bij mijn Mariaverering. Het is voor mij belangrijk zoon te zijn en ook nog een bepaald moederschap uit te oefenen. Het moederschap Gods is voor mij erg belangrijk."

Tom Rooduijn Revelaties, Gerard Reve over zijn werk & leven Schoorl 2002 p. 56, 57

vrijdag, mei 12, 2006

Slapeloos
"In de nachtwind, als ik niet slapen kan.."

Gerard Reve, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1987 p. 121

donderdag, mei 11, 2006

Het wezen van de schrijfkunst (3)
'Vul Uw werk niet met zelfbeklag'

"Vul Uw werk niet met zelfbeklag: U moet Uw ellende gebruiken, verwerken, dienstbaar maken aan Uw werk, en niet medelijden proberen te wekken bij Uw lezer. Die heeft zelf al ellende genoeg en wordt erdoor afgestoten. Maar als U Uw leed door Uw geschrift een universele geldigheid zoudt weten te geven, dan ervaart de lezer zijn eigen treurnis ook als iets groots, universeel geldigs en kostbaars, en is hij U dankbaar."

Gerard Reve in Brieven van een Aardappeleter, Amsterdam/Antwerpen 1993 p. 127

woensdag, mei 10, 2006

Het wezen van de schrijfkunst (2)
'Alles is reeds, ontelbare malen, eerder geweest en gebeurd.'

"Zoals God in ons woont, of nergens, zo ook draagt U Uw onderwerp in Uzelf mede- Het is niet buiten U, nergens, U moet niet, wat Uzelf hebt doorgemaakt, te gering achten om neer te schrijven, maar U moet ook niet denken, dat wat U doorleefd hebt, uniek is.
Alles is reeds, ontelbare malen, eerder geweest en gebeurd."

Gerard Reve in Brieven van een Aardappeleter, Amsterdam/Antwerpen 1993 p. 126

dinsdag, mei 09, 2006

Het wezen van de schrijfkunst (1)
'Telt U eens de woningen die U zien kunt: dit getal is het aantal menselijke dramaas, dat voor het grijpen ligt..'


"U moet helder, en zo eenvoudig mogelijk schrijven: nooit iets te ingewikkeld maken, wat eenvoudig is. Geen moeilijke woorden gebruiken zoals depersonificatie, frustratie, libido e.d. Voorts moet U niet denken, dat U het onderwerp buiten Uw eigen leven en gezichtskring zoudt moeten zoeken........
Kijk uit het raam, en telt U eens de woningen die U zien kunt: dit getal is het aantal menselijke dramaas, dat voor het grijpen ligt."

Gerard Reve in Brieven van een Aardappeleter, Amsterdam/Antwerpen 1993 p. 126

 
Tweets van @Revetwalender