zaterdag, juni 13, 2015

Het calvinisme

"Het Calvinisme biedt ontroerende aspecten van menselijke inzet en moed, maar het heeft ons land, eens een wereldcentrum van kunst, een puriteinse provincie gemaakt, waar nog steeds elke maat muziek en elk danspasje worden gewantrouwd, en heeft een volk van mistieke wijndrinkers veranderd in een meute van twistzieke lepelaars van giftige graanboeljon." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p. 164

vrijdag, juni 12, 2015

"Ik ben een bevoorrecht mens.."

"Ik ben, maar dat zal ik wel eens eerder geschreven hebben, een bevoorrecht mens. Soms denk ik wel eens, dat het niet rechtvaardig is, dat God mij niet, maar anderen wel, tot onwetendheid aangaande Hem heeft veroordeeld. Het zal wel ergens goed voor zijn, want God is onmetelijke & grenzeloze Liefde." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p. 168

donderdag, juni 11, 2015

"Er is veel ..."

"Er is veel, maar het vele wordt weinig, als je ouder wordt. Laat ons elkaar maar moed inspreken." 

Getard Reve in Brieven aan Simon Carmiggelt Utrecht/Antwerpen 1988 tweede druk p.32

maandag, juni 08, 2015

Afzondering en stilte

"Afzondering en stilte hebben alleen zin, als je ze ergens voor wilt gebruiken -om werk, dat rust eist, te voltooien, of om een innerlijke strijd uit te vechten- en niet, als ze alleen voedsel vormen voor mokken of voor dadeloze melancholie."

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p. 183

"De godsdienst is een schone zaak.."

"De godsdienst is een schone zaak. Als ik God zou mogen definiëren, zou ik zeggen: 'God is de alles overwinnende, alles doordringende, alles verzoenende & alles éénmakende Liefde, Die alle verstand te boven gaat." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p. 155

"De hele schepping is, als het ware, het lijden van God..."

God is voor mij, behalve almachtig, tevens weerloos & afhankelijk van onze liefde. God lijdt: de hele schepping is, als het ware, het lijden van God. En dat seks 'een weinig goddelijk tijdverdrijf' kan zijn, hoe kan dat idee toch in iemands malle hoofd opkomen?"

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p. 154
 
Tweets van @Revetwalender