woensdag, juni 03, 2015

De Dood en de Liefde

"Maar wat is, volgens jou de kern & essentie van mijn werk? Volgens mij de Dood en de Liefde. Ik zie ook, eerlijk gezegd in het bestaan geen enkele andere problematiek aan te wijzen. De Dood geeft het leven tijdelijkheid, de Liefde maakt het eeuwig - op die manier, & op geen andere, krijgt het leven zijn volledigheid,"

Gerard Reve, in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981 p.144

"Ik geloof bijna niets..."

"Ik geloof bijna niets, maar wel dat God Liefde is, & dat de mens die onvoorwaardelijk kan liefhebben, in God & uit God is, & verlost is, en eeuwig is. Alles geestelijk en geen belediging ect." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Ansterdam erste druk 1981 p.140

"Evenmin als de kunst, of de religie, kan de psychiatrie mensen veranderen ..."

"Evenmin als de kunst, of de religie, kan de psychiatrie mensen veranderen. Men kan, door elk dan de drie, zichzelf ontdekken. Kort gezegd: de ellende is niet dat de mensen problemen hebben, maar dat ze ze hebben zonder dat ze precies weten wat nu de probleemstelling is." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981 p.108

Niemand kan mij ooit beletten hem lief te hebben

"Ik zie overal God, hoe zal ik het zeggen, hij openbaart zich eigenlijk in alles, en niemand kan mij ooit beletten hem lief te hebben, die gedachte schenkt mij diepe troost. (Alles geestelijk.)"
 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p.193, 104

Aan het einde der tijden ligt de bevrijding van alle bestaan

"...om ons onbegrijpelijke redenen -een mysterie- heeft God de mens geschapen als bewuste semi-goddelijke medewerker aan Zijn heilsplan, De mens moet, krachtens zijn afkomst, van Gods geslacht, medewerken aan het grote einddoel, dat merkwaardig genoeg, het einde van de schepping zal zijn. Eens zal alles terugkeren tot het Niets, zoals het eens uit het Niets ontstaan is. Maar de schepping zal pas een einde mogen nemen als de Dingen voltooid zijn. Aldus heeft de mens sociaal en politiek wel rechten, maar religieus, filosofiestudent beschouwd heeft de mens alleen maar plichten, en moet hij leven zonder hoop op enig persoonlijk heil, voortbestaan ect. Zijn enige bevrijding is gelegen in het besef, dat aan het einde der tijden de bevrijding van alle bestaan ligt." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p.77,78

dinsdag, juni 02, 2015

De tragiek van bijna elke schrijver

"Het is de tragiek van bijna elke schrijver, dat hij de goudmijn van zijn eigen, schijnbaar triviale ervaringen en herinneringen, niet kan of wil zien. Ik zie nu eindelijk in, dat de majesteit Gods heel dicht bij huis, gewoonlijk in een met oude fietsbanden volgeworpen achtertuin, te zien en te ervaren is. (Alles geestelijk, en generlei kwetsing van andersdenkenden beoogd.)" 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Ansterdam eerste druk 1981 p.98     
 
Tweets van @Revetwalender