zaterdag, mei 20, 2006

Het weer van alle mensen (I)
'Laat ons dankbaar zijn, dat er een mysterie is.'.
"Maar vandaag is het zaterdagavond, en het grootste gedeelte van de dag heerste er het 'weder van alle mensen' (Vroeger schreef ik 'weer'.) Eens, jaren geleden, toen ik na een lezing op het land diverse vragen van toehoorders moest beantwoorden, vroeg mij een dame, of ik het niet met haar eens was, dat het in mijn werk beschreven 'weder van alle mensen' zich vooral op Zaterdagen voordeed. Ik heb altijd reeds vermoed, dat het zo was, maar telkens tot mijzelve gezegd je verzint maar wat, het is alleen maar verbeelding. Maar de dame die had het evengoed in de gaten, en door die zeer verstandige vraag die ze mij stelde gaf zij mij 'in belangrijke mate mijn zelfvertrouwen terug'. Het is waar: het weer heeft statisties een voorkeur voor de Zaterdag. En Waarom? Hoor eens, ik heb de wereld niet gemaakt. Laat ons dankbaar zijn, dat er een mysterie is. De mensen zijn nooit tevreden."

Gerard Reve in Zondagmorgen zonder zorgen Amsterdam/Antwerpen 1995 p.80

vrijdag, mei 19, 2006

'Alles moest zo zijn, maar begrijpen kon men het niet.'"Alles moest zo zijn, maar begrijpen kon men het niet. Er stond ons stellig nog veeel meer te wachten, want een paar dagen tevoren, toen ik een brief was gaan posten, had ik een dier met mensenoren in een mand in een boom zien zitten en zoiets kon nauwelijks iets goeds aankondigen. Een massa dingen kon je beter niet eens proberen.......
En vermoedelijk was zelfs alles een illusie. God zelf was de enige werkelijkheid, en wij waren slechts werkelijk in zoverre hij in ons was, en wij in hem. Indien dit zo was, en indien het waar was, dat God Liefde was, dan moest dit betekenen, dat wij slechts bestonden, in zoverre we liefhadden."

Gerard Kornelis van het Reve in Nader tot U Amsterdam 1966 p. 55

donderdag, mei 18, 2006

‘Ongelooflijk treurig, maar toch ook erg gelukkig’

'Ik werd ongelooflijk treurig, maar toch ook erg gelukkig, terwijl ik bedacht dat ik zonder einde de Meedogenloze Jongen zou moeten nareizen, maar steeds zijn trein juist het station uit zien stomen, of ik zou aan de kade staan en hij, alweer met een op het punt zich te ontvouwen glimlach, zou aan de reling staan van het schip dat al te ver van de wal zou zijn, en ik zou voelen, hoe mij het hart, als in een verstikkende pijn, langzaam maar grondig uit de borstkas werd gescheurd.

Gerard Kornelis van het Reve in: Nader tot U Amsterdam 1966 p.47

woensdag, mei 17, 2006

'Ik schrijf voor mensen en ook voor vele dieren die zelf niet lezen'

"Ik schrijf voor mensen en ook voor vele dieren die zelf niet lezen. Dus het moet begrijpelijk zijn wat ik schrijf, als het maar mooi is en troost schenkt aan allen die deze van node hebben."

Gerard Reve in Het Boek Van Violet En Dood Amsterdam/Antwerpen 1996 p.158

dinsdag, mei 16, 2006

Graf te Blauwhuis
Voor buurvrouw H., te G.
Theodor Holman zingt Graf te Blauwhuis

...............
Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?


Volledige tekst in:
Gerard Reve, in Verzamelde Gedichten Amsterdam 1987 p.59

maandag, mei 15, 2006

'Je gaat wel door veel droefheid, voordat je die afstand gevonden hebt'.

"Geluk? Bestaat dat wel, geluk? Alles is toch ongeluk- leven, geboren worden...? Maar als ik iets zou kunnen schrijven dat iemand in dat ongeluk zou kunnen troosten, zoals de moeder van God, en God zelf in de persoon van de Heilige Geest wel eens iemand troosten, dan zou dat toch iets goeds zijn, dat misschien welgevallen zou vinden bij God? Je gaat wel door veel droefheid, voordat je die afstand gevonden hebt."

Gerard Reve, in Brieven aan Geschoolde Arbeiders, Utrecht/Antwerpen 1985 p.189

zondag, mei 14, 2006

Moeder en Zoon (2)
'Moederliefde is onvoorwaardelijk'


Gerard op de arm van zijn moeder (juli 1924)
bron foto: Nop Maes, Kleine Bolsjewieken Amsterdam/Antwerpen 1999 p.10


"Moederliefde is onvoorwaardelijk. Andere liefde is gebonden aan begeerte en lust. Een vader houdt meer van een kind naarmate het meer uitblinkt en betere prestaties op school levert. Een moeder houdt van een kind omdat het een kind is. Afgelopen!"

Tom Rooduijn Revelaties, Gerard Reve over zijn werk & leven Schoorl 2002 p. 56, 57
 
Tweets van @Revetwalender