zaterdag, augustus 23, 2014

"...de mens is ‘als gras, dat gisteren was, en morgen hooi is op de tas.’ "Hoe meer iets schittert en blinkt, hoe sneller het tot stof en as wordt, die verstuiven op de wind. Want de mens is ‘als gras, dat gisteren was, en morgen hooi is op de tas.’ "

Gerard Reve in Het Boek Van Violet En Dood Amsterdam/Antwerpen 1996 p. 189

donderdag, augustus 21, 2014

“Denken, dat werkt vroegtijdige kaalhoofdigheid in de hand,..."
“Denken, dat werkt vroegtijdige kaalhoofdigheid in de hand, door verdroging van de schedelhuid. Ik denk bijna nooit, als het even kan. En kijk evengoed eens naar dat prachtige pakket inheems haar van me. God heeft ook prachtig haar, waar ik heel trots op ben. Ik denk, dat God een Vrouw is. Hij heeft in ieder geval het betoverende van een beeldschone jongen vrouw, die des morgens water schept uit de rivier.”

Gerard Reve, Verzameld werk deel 6 Amsterdam/Antwerpen 2001, p.585

dinsdag, augustus 19, 2014

‘Leerlingen van een middelbare school dienen als volwaardige mensen .. te worden behandeld'.‘Leerlingen van een middelbare school dienen als volwaardige mensen en niet als geesteszwakken te worden behandeld. Zij hebben recht op literatuur in plaats van ontmande rijmpjes of een preek. Wreedheid, leed, seksualiteit en Dood zijn evenzeer integrale bestanddelen van het leven als van de literatuur.’

Gerard Reve in Verzameld werk deel 6 Amsterdam/Antwerpen 2001 p.368

zondag, augustus 17, 2014

GetuigenisGetuigenis

Ze willen dat ik schrijf
voor de vooruitgang.
Maar ik kan niet schrijven zoals zij,
al stam ik van hen af.
Ik moet de wijken van het volk in
en mijn oor te luisteren leggen:
zo hoor je nog eens wat.
Wat wil het volk?
Niet veel goeds, dat is zeker.
Dus ga ik de straat op,
met mijn eigen vaandel
waarop geschreven staat:
Vrijheid! Ziekte! Ouderdom!
Lang leve de Dood!


Gerard Reve in Verzamelde gedichten Amsterdam 1987 p.125
 
Tweets van @Revetwalender