zaterdag, april 08, 2006

'Het Koninkrijk Gods is binnen in u'

'God is het meest wezenlijke, het meest weerloze, het meest ontoegankelijke in onszelf.
God is de alles doordringende, alles verzoenende, alles éénmakende liefde, die alle verstand te boven gaat. Dat is God. God is geen ding. God is het enige wezen, dat het bestaan niet nodig heeft om zich te openbaren. Het Koninkrijk Gods is binnen in u, dat staat er hè.

Gerard Reve, in Schoon Schip 1945-1984 Amsterdam MCMLXXXIV p.169

vrijdag, april 07, 2006

Ik ben óók tragisch, maar ik maak er muziek bij.'Ze zeggen van iemand die klaagt en tekeergaat en troep maakt: "Hij is tragisch." Ik ben óók tragisch, maar wat is het verschil? Ik maak er muziek bij. En dan ook nog, in gunstige gevallen, muziek die zich ruisend verheft.'

Gerard Reve in: Tom Rooduijn Revelaties, Gerard Reve over zijn Werk & Leven Schoorl 2002 p.85

donderdag, april 06, 2006

Een mens heeft zijn eigen televisie bij zich

Nee, bij mij is er niets gestoord, want de ontvangst is heel duidelijk, al zijn de visioenen en Gezichten (een mens heeft zijn eigen televisie bij zich, even goed als het Koninkrijk Gods binnen in u is) minder talrijk geworden, waar weer tegenover staat, dat de stemmen in aantal en kracht zijn toegenomen.

Gerard Reve, Nader tot U Amsterdam 1966 uit Brief uit het Verleden p. 22

woensdag, april 05, 2006

Droom & Schaduw

Vandaag: woensdag 5 april 2006 22:45 op Nederland 1:
Gerard Reve, de Volksschrijver op de Verrekijk deel 2 1984-2001
'Ons leven is een droom & schaduw: de droom & schaduw van God. Het heeft in zichzelf geen zin, doch slechts in zoverre wij er God in herkennen, Het is een hoogmoedige illusie, dat wij iets anders zouden kunnen zijn dan God: alleen in volledige overgave aan Hem bestaan wij werkelijk. God wordt wakker, & het wordt licht, & wij zijn verdwenen. Misschien zal Hij in Zijn oneindige Genade ons zo laten verdwijnen, dat wij nimmer bestaan hebben.'

Gerard Reve, in Brieven aan Josine M., Amsterdam 1981 p.214

dinsdag, april 04, 2006

Heimwee & Verlangen' Tenslotte hoorde ik een stem, die mij vroeg: " Wat zoek je eigenlijk? " (Ik denk dat het Gods stem was). Ik antwoordde: "Ik zoek het Mysterie, waarvan ik geloof, dat het de Liefde is." De stem vroeg; "En wat wil je dan doen, als je die vindt?" Ik antwoordde: " Er voor knielen." Toen werd ik wakker, in tranen. Ik heb deze droom aan niemand verteld, behalve aan Tijger. "Knielen" : al mijn strijd, al mijn agressie & al mijn veroveringszucht vertolken in laatste instantsie slechts mijn diep & onstilbaar heimwee & verlangen naar overgave.'

Gerard Reve, in: Brieven aan Josine M. 1959-1975, Amsterdam 1981, p.232

maandag, april 03, 2006

Niet van tijd, ruimte of materie"Opeens begreep ik wat ik tevoren, vaag en onbestemd, hoogstens wel eens gevoeld had, maar nooit tot een zinvolle duiding had weten te brengen... Zoals ik God zocht, Die niet van tijd, ruimte of materie en daardoor de enige werkelijkheid was, zo zocht ik ook een Liefde die nooit van tijd, ruimte of materie kon zijn, maar die daardoor, net als God, de enige werkelijke was.."

Gerard Reve, Moeder en Zoon, Amsterdam MCMLXXIV p.181

zondag, april 02, 2006

'Troost mij in mijn lijden, blijf bij Mij in mijn eenzaamheid.'En nu is er een zin, die alsmaar in mijn oren dreunt, en waar ik geen raad mee weet, & die luidt: 'Troost mij in mijn lijden, blijf bij Mij in mijn eenzaamheid.' Wat moet ik daarmee beginnen? Ik durf het niemand te vertellen. Ik ben het werktuig van iets, dat groter is dan ik & dat veel te groot is voor mijn arme gepijnigde ziel. (Kurt Tucholski: 'Gott ist grosz. Mir zu grosz.')

Gerard Reve, in Brieven aan Josine M. 1959-1975, Amsterdam 1981, p. 246
 
Tweets van @Revetwalender