woensdag, juni 03, 2015

Aan het einde der tijden ligt de bevrijding van alle bestaan

"...om ons onbegrijpelijke redenen -een mysterie- heeft God de mens geschapen als bewuste semi-goddelijke medewerker aan Zijn heilsplan, De mens moet, krachtens zijn afkomst, van Gods geslacht, medewerken aan het grote einddoel, dat merkwaardig genoeg, het einde van de schepping zal zijn. Eens zal alles terugkeren tot het Niets, zoals het eens uit het Niets ontstaan is. Maar de schepping zal pas een einde mogen nemen als de Dingen voltooid zijn. Aldus heeft de mens sociaal en politiek wel rechten, maar religieus, filosofiestudent beschouwd heeft de mens alleen maar plichten, en moet hij leven zonder hoop op enig persoonlijk heil, voortbestaan ect. Zijn enige bevrijding is gelegen in het besef, dat aan het einde der tijden de bevrijding van alle bestaan ligt." 

Gerard Reve in Brieven aan Josine M. 1959-1975 Amsterdam eerste druk 1981, p.77,78

Geen opmerkingen:

 
Tweets van @Revetwalender